Juridische Condities

Het doel van deze Voorwaarden en Condities van Gebruik is U te informeren over de intellectuele eigendomsrechten die in acht moeten worden genomen en hoe informatie over U wordt ingewonnen en behandeld als U deze website gebruikt.
De inhoud van deze Voorwaarden en Condities van Gebruik is onderhevig aan verandering.

Deze website is eigendom van Industrias de Tecnologías Aplicadas de Refrigeración y Conservación, SL (vanaf nu “Intarcon”) met CIF (Tax Id.): B14779136, gesitueerd op P.I. Los Santos, pa. 10, 14900 Lucena (Córdoba) SPANJE.

Toegang gebruiker .- Door deze site te gebruiken, erkent U dat U deze Voorwaarden en Condities van Gebruik heeft gelezen en dat U akkoord gaat zich hier aan te houden.

Wetten.- Iedere relatie tussen de gebruikers van deze website en Intarcon is onderworpen aan de Spaanse wet en ieder geschil zal worden beoordeeld door de rechtbank van Lucena.

Inhoud en gebruik .- De gebruiker erkent dat het gebruik van deze website geen enkele commerciele relatie inhoudt met Intarcon.

De software, het materiaal, de databases, stilstaand of bewegend, geluiden, know-how en alle andere media waaruit deze website bestaat, zijn het exclusieve eigendom van Intarcon of haar partners. Iedere weergave c.q. reproduktie van deze site, hetzij in zijn geheel, hetzij in gedeelten, zonder uitdrukkelijke toestemming van Intarcon is verboden en houdt een overtreding in, strafbaar gesteld bij wet.

De inhoud van de website van Intarcon is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Intarcon kan niet instaan voor de nauwkeurigheid, compleetheid, of juistheid van deze inhoud. In verband hiermee gaat U akkoord dat U deze informatie uitsluitend gebruikt op eigen verantwoordelijkheid. Intarcon streeft er naar informatie en/of hulpmiddelen te verstrekken die beschikbaar en gecontroleerd zijn. Echter, Intarcon neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten, niet beschikbare informatie en/of virussen op haar website.

Copyright.- Alle reproductie rechten zijn gereserveerd, inclusief die voor de inhoud, foto’s, geschreven materiaal, documenten, audio en video. Niets van de inhoud van deze site mag worden gereproduceerd, overgebracht, verkocht, commercieel geexploiteerd, of hergebruikt op enige manier. Iedere schending hiervan zal worden vervolgd.

De inhoud van deze website, tekst, afbeeldingen, geluiden, animaties etc., zowel als het grafisch ontwerp en de broncode zijn beschermd door de Spaanse wet, met in acht neming van de intellectuele en industriele eigendomsrechten van Intarcon.

Hieruit voortvloeiend, de reproductie, verspreiding, openbare communicatie en transformatie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Intarcon.

Hyperlinks.- Uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is verkregen met betrekking tot hyperlinks op de website naar andere bronnen op het internet, speciaal die van de partners van Intarcon. Het is niet toegestaan aan gebruikers en bezoekers van de site om hyperlinks te maken naar www.intarcon.com of www.intarcon.es zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Intarcon.