100.000 ton CO2 per jaar

100.000 toneladas de CO2 por año

100.000 ton CO2 per jaar

Onze voornaamste aanpak is terugbrengen van het effect van de uitstoot van broeikasgassen. Aan de ene kant, werkt INTARCON hard aan het optimaliseren van de koelmiddel lading in onze koelontwerpen, hetgeen mogelijk maakt dat het gebruik van gassen wordt teruggebracht tot minder dan een tiende. In feite, naast de 3,5-4 kg HFC bij iedere gebruikte kW in een gebruikelijk centraal koelsysteem, worden de ontwerpen van INTARCON gekenmerkt door een gereduceerde koelmiddel lading, wel tot 0,3 kg/kW.

Op deze manier vermijdt INTARCON jaar na jaar de uitstoot van broeikasgassen die ongeveer 100.000 ton bedraagt, hetgeen heel weinig is, maar wel een belangrijk deel van het totale uitstoot van broeikasgassen in Spanje, volgens National Greenhouse Gas Inventory , zeg 8,5 miljoen ton CO2, waarvan 6 miljoen van de koelindustrie afkomstig is.

Aan de andere kant onderzoeken wij de vervanging van gefluoreerde gassen met een hoog global warming potential (GWP), door koelgassen met een lage of in het geheel geen milieubelasting, zoals koolwaterstoffen. De eerste producten met propaangas zullen op de volgende Chillventa International Exhibition worden geintroduceerd.

Naast een direct expansie koelsysteem, met een aanzienlijke koelmiddel lading, wijdt INTARCON zich aan een nieuw indirect koelsysteem dat secundair onschadelijke koelmiddelen gebruikt zoals glycol of kooldioxide.

Intarcon pakt ook de energie efficiëntie aan, waarbij zij in grote mate alle toepasselijke regelgeving naleeft met betrekking tot koelunits. Dienovereenkomstig hebben wij efficiente energie systemen ontwikkeld, zoals VRC (Variable Refrigerant Capacity voor koelinstallatie compressoren) of een condensatiewarmte herstelsysteem in onze 3pack units.

Deel dit bericht