F-Gas of het verbod op gefluoreerde gassen

F-Gas o la prohibición de gases fluorados

F-Gas of het verbod op gefluoreerde gassen

In april j.l. heeft het Europese Parlement de F-gas regeling met betrekking tot het verbod op gefluoreerde gassen goedgekeurd. De nieuwe regeling betreft een schema voor de reductie van en een geleidelijk verbod op de huidige koelgassen.

In de praktijk zal het huidige R404A in 2020 niet langer meer worden gebruikt in nieuwe apparatuur en installaties in heel Europa, en vanaf deze datum zullen ook de herlaadbeurten van R404A boven de 10 kg verboden worden.

F-gas phase downDe fabrikanten van koelgas hebben reeds een breed scala aan HFCs mengsels gelanceerd, alternatieven voor R404A, zoals R407A, R407F, R442, etc., allemaal met hun overeenkomstige merknamen. De enige verdienste van deze cocktails is een kleiner broeikaseffect, met een GWP van ongeveer 2000 naast de 3700 van R404A. In ieder geval hebben ze allemaal een gevaarlijk hoge afvoertemperatuur die zijn gebruik inzet bij negatieve temperatuur zonder alle noodzakelijke waarschuwingen.
Met betrekking tot hoge temperaturen echter, lijkt het erop dat de terugkeer naar R134A de beste optie is met het oog op de genoemde cocktails ter vervanging van R404A. Maar in ieder geval, vanaf 2022, vaardigt de nieuwe F-gas regeling ook een verbod uit op bijna alle HFCs in koelvitrines en gecentraliseerde installaties van meer dan 40kW.

Een uitzondering hierop opent de deur naar de CO2 introductie om trapsgewijs negatieve temperaturen te produceren door het gebruik van een R134A cyclus voor hoge temperaturen. Alleen in deze gevallen staat F-gas het gebruik van R134A toe in gecentraliseerde installaties zonder vermogenslimiet.

Er is nog geen deadline voor het gebruik van R134A of nieuwe mengsels (R407A, R407F …) in koelsystemen of gecentraliseerde installaties onder 40kW. De verwachting is dat de EU wetgevers niet blij zullen zijn met het huidige F-gas en in de toekomst nieuwe verboden zullen uitvaardigen, maar het ziet er niet naar uit dat dit binnen 15 jaar zal gebeuren. R134A lijkt gelukkig betere mogelijkheden te hebben als een definitief “ecologisch” alternatief. De hydroflouro-olefinen (HFOs) koelmiddelen lijken goede kandidaten.

In het kort, met betrekking tot het type koelmiddel, overheerst onzekerheid in de toekomst van de koelindustrie. In deze context lijken de R134A en andere transportvloeistoffen zoals glycol water, de meest conservatieve opties en lijkt de R407A als alternatief voor R404A het minst riskant.

Euporean Parliamente Resolution over F-Gaz normative

Deel dit bericht